UNIKT!
Ja det är bara förnamnet i flera bemärkelser, sedan årsskiftet gäller en ny lag
för metallsökarna (Kulturmiljölag (1988:950)
den har nu börjat lätta på LSt och deras restriktiva direktiv och öppnar nu upp
för att detektorister kan söka efter sentida föremål i större utsträckning även
hobbysökningar. Tack vare gällande lagstiftning och ett gott samarbete med
LSt i Västra Götaland så kan SMF Sveriges Metallsökarförening anordna en träff,
Av våra 90st medlemmar kommer det 40st deltagare. Detta är faktiskt något som
är helt i unikt i Sverige, förra årets träffar lockades 15-20st deltagare
som mest, det var på Wallby träffen.

Den 25-27 april kommer träffen
äga rum i skogarna & åkrarna i Hällestad, ett historiskt område utifrån
många olika perspektiv. Så området träffen äger rum på har anpassats utifrån
dem olika omständigheterna, t.ex. så finns det ett ” Gravmonumentet i Hällstad
är unikt för Sverige och sin tid. Den är av sandsten och man förmodar att den
är en gravvård från 1100-talet. Relieferna är ovanligt sofistikerade och visar flera
scener med människor, de har också stora likheter med växtrelieferna på de så
kallade liljestenarna. Hällstadsmonumentet står bredvid en kyrka som före sin
ombyggnation under tidigt 1800-tal var en romansk sandstenskyrka från
1100-talet. Men vad relieferna säger och över vem en så unik grav har uppförts
kan man bara spekulera.”

Källa: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29245/1/gupea_2077_29245_1.pdf

Information om SMF: http://sverigesmetallsokarforening.se/

/Robbin Ask Ordf. Sveriges Metallsökarförening

Skapa en egen nedräknare gratis - Countdown.se