Sveriges metallsökarförening har haft fem stycken träffar
där man stått som arrangör för medlemmarna, den 12-15 maj kommer man åter hålla
träff men man tar ny inriktning på utbildningar då medlemsantalet ökat markant
för hobbyn och intresset är långt ifrån att avta. Vill SMF tillgodose att
kvalitén behålls högt inom hobbyn vad det gäller inmätning, fyndhantering, identifiering
och rutiner på föremål som man kan tro är från 1850 eller äldre.

För att uppnå god kvalitet har SMF bjudit in två stycken
arkeologer som aktivt använder metallsökare själva i olika konstellationer, dessa
två herrar kommer hålla i föredrag samt att deltagarna har möjlighet att
ställa egna frågor under lördagen den 14 maj 2016.
Håkans föredrag har titeln “Det glimmar på dumphögen”.
Länkar till intressant läsning från:
Martin: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3183/2008_118.pdf?sequence=1
Håkan: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6577/2013_136.pdf?sequence=1

En unik tipspromenad arrangeras där alla som deltar skall
svara på frågor med hjälp av metallsökaren, priser delas ut från Minelab till dem med flest rätt. Samt andra aktiviteter med syftet
att öka insikten samt kunskapen för SMF’s medlemmar som deltar på träffen som
har temat utbildning.
Detta är något du absolut inte får missa!

Mer information till medlemmar i SMF: https://www.facebook.com/events/903017249747051/

Allmän information om träffen:
NÄR? 14 maj 2016.

VAR? Skårsjö gård i Östergötland och SMF har tillstånd att använda
metallsökare för medlemmarna på åkermark 12-15 maj, och platsen ligger:

Ca 293km sydöst om
Karlstad.

Ca 70km sydöst om
Linköping.

Ca 228km söder om
Stockholm.

Ca 354km öster om
Göteborg.

Ca 489km nordöst
om Malmö.

O.B.S
Träffen kommer att erläggas med en avgift som skall täcka upp kostnaderna för
utbildningarna.
Uppskattad kostnad för medlem i SMF 370kr, icke medlem 810kr (föredrag och
lunch)

Icke medlem i SMF anmäler sitt intresse till: info@sverigesmetallsokarforening.se
För att bli medlem: http://sverigesmetallsokarforening.se/medlemskap.html

Sida
om gården: http://www.bygdeband.se/plats/338689//skarsjo-gard/

Sida
om EVKO som äger marken: http://www.evko.se/