Exakt 2000st ansökningar har gjorts mellan 2015-01-01 och
2015-11-04 som registrerats i digitala diariet på
http://diarium.lansstyrelsen.se/default.aspx som har rubriken: Metallsökare.
Varav 1490st är avslutade med beslut, detta kan jämnföras med tidigare års
total med inkomna ansökningar med beslut:

2008 ~ 200 beslut

2012 ~ 380 beslut

2013 ~ 780 beslut

2014 ~ 1250 beslut

Denna ökning av ansökningar består till ca 90 % av
detektorister som vill nyttja metallsökaren som hobby, vissa län är större ansatta
av ökningen och detta märks även på handläggningstiderna som kan i enstaka fall
vara längre än 12 månader innan ett beslut fattas. Några exempel är Stockholm
som har fått in 309 stycken ansökningar där 115 stycken fortfarande ligger
under statusen handläggning även Södermanland har många oavslutade ärenden 72
stycken av totalt 92 stycken inkomna.

Detta frestar samtliga delaktiga i processen från ansökan
till beslut, hobbyn ser inte att detta är hållbart i längden. Flera exempel på
hur hobbysökning fungerar i grannländerna visar även på att det främjar
kulturarvet positivt och större samarbeten mellan hembygdsgårdar/föreningar
samt museum ökat när amatörer tillsammans med arkeologer samarbetar i projekt
samt håller en öppen dialog.

Vi har nu startat en namninsamling varssyfte är att visa
stöd och uppmärksamma dem strängt åsatta handläggarna där förhållandena med
nuvarande rutiner snarast måste utvärderas och ändras.

Skriv på här:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10378

HELA LISTAN:

Källa: http://diarium.lansstyrelsen.se/default.aspx , RAÄ

Rubrik: Metallsökare

SKRIV PÅ: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10378