Blog Image

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

NKD + SMF

Senaste nytt Posted on Mon, January 11, 2016 09:43:05

National Kulturarv Danmark & Sveriges
Metallsökarförening är numera föreningsvänner & till slutet av Maj skall
detaljerna runt det nya förbundet fastlås. Men från och med 2016-01-09 så är
samtliga medlemmar som är med i SMF medlemmar i NKD och vise versa, detta
betyder att vi tillsammans är Skandinaviens största förening med detektorister.
Inom detta nya förbund finns det över 300 medlemmar som är aktiva i Danmark
& Sverige. Vi i SMF är väldigt positiva och förväntansfulla inför dem
kommande åren & vi är övertygade att detta kommer gynna båda parterna till att bevara samt värna
om kulturarvet som ligger dolt i marken.

http://nkdanmark.dk/

http://www.sverigesmetallsokarforening.se/

Ansökan om medlemskap i SMF: http://www.sverigesmetallsokarforening.se/ansokan-om-medlemskap/Danmark x 2

Träffar Posted on Mon, January 11, 2016 08:56:07

Mars månad bjuds det på 2st träffar där NKD bjuder in SMF att söka i Danmark. Mer information kommer löpande i den slutna facebook gruppen för SMF medlemmar: https://www.facebook.com/groups/260045010787196/?fref=ts

Nu närmast är det 11-13 mars se: https://www.facebook.com/events/461934234016722/

Alternativt att du skickar ett mejl till: info@sverigesmetallsokarforening.se