National Kulturarv Danmark & Sveriges
Metallsökarförening är numera föreningsvänner & till slutet av Maj skall
detaljerna runt det nya förbundet fastlås. Men från och med 2016-01-09 så är
samtliga medlemmar som är med i SMF medlemmar i NKD och vise versa, detta
betyder att vi tillsammans är Skandinaviens största förening med detektorister.
Inom detta nya förbund finns det över 300 medlemmar som är aktiva i Danmark
& Sverige. Vi i SMF är väldigt positiva och förväntansfulla inför dem
kommande åren & vi är övertygade att detta kommer gynna båda parterna till att bevara samt värna
om kulturarvet som ligger dolt i marken.

http://nkdanmark.dk/

http://www.sverigesmetallsokarforening.se/

Ansökan om medlemskap i SMF: http://www.sverigesmetallsokarforening.se/ansokan-om-medlemskap/