Under veckan har SMF-anknutna medlemmar ur den Västsvenska Detektorgruppen haft nöjet att genomföra en detektorundersökning i samarbete med arkeologen Bengt Nordqvist inför ett exploateringsprojekt. Detta ägde rum på en synnerligen spännande fyndplats där en bonde år 1867 påträffade en guldbrakteat. Inför undersökningen fanns förhoppningar om att fler fynd kunde dölja sig i jorden och mycket riktigt lyckades den duktiga detektorgruppen lokalisera ytterligare en brakteat.

Guldbrakteater är ett ytterst sällsynt fyndmaterial som bär på en stor kunskapspotential, endast omkring 200 har påträffats i Sverige. Detta exemplar som uppskattas vara från 400-talet e.kr anses föreställa Odin till häst. Den väger ca 4 gram och har sannolikt tillverkats av en romersk solidus. På den brakteat som tidigare påträffats på platsen fanns en runinskrift som gett upphov till minst sagt spännande tolkningar.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/guldfynd-fr%C3%A5n-herulernas-tid-1.190661

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6412025

http://www.svd.se/guldfynd-fran-herulernas-tid/i/senaste

http://hn.se/nyheter/sverige/1.4885687-guldfynd-fran-herulernas-tid