Under några dagar i Maj har en grupp medlemmar ur föreningen haft privilegiet att få gästdetektera på fantastiskt spännande sökmarker. Byn Ströja dyker upp i historiska källor först år 1385, men de arkeologiska spåren vittnar om betydligt äldre aktiviteter på platsen. De äldsta lämningarna utgörs av en stor folkvandringstida hallbyggnad. Detta följs av en bybildning under vendel- och vikingatid.

Idén om ett samarbete väcktes i samband med att yrkesfotografen och SMF-medlemmen Michael Lander fick i uppdrag att utbilda medarbetare från Arkeologikonsult i sina nyinförskaffade detektorer. Micke gjorde uppenbarligen ett gott intryck då han därefter blev erbjuden att återvända tillsammans med en handfull SMF-kollegor, som tillsammans har bidragit med många spännande fynd.

Föreningen vill tacka både Arkeologikonsult och Michael Lander för detta utmärkta initiativ till ett konstruktivt samarbete mellan hobbyn och den svenska arkeologin. Vi hoppas att detta ger ringar på vattnet och öppnar upp för ytterligare samarbeten framöver.

Följ gärna den fortsatta arkeologiska undersökningen genom Arkeologikonsults hemsida och facebook.

http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/stroeja/102-fortsatta-undersoekningar-vid-stroeja